Zoumana Keita

Zoumana Keita

Machine Learning Practitioner / Data Scientist & Taekwondo Enthusiast. Texas, USA